gebelik sırasında az miktarda süt gelebilir

HAMİLELİKTE MEMELERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
GEBELİKTE GÖĞÜSLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Gebeliğin başlangıcından itibaren anne adayı göğüslerinde bazı değişiklikler hisseder ve görür. Bu değişikliklerden bazıları anne memesini emzirmeye hazırlamak için doğal bir süreçtir. Süt kanallarının büyümesine bağlı meme hacmi artar, memeler büyür ve hassasiyet gelişir. Göğüslerde ağırlaşma hissedilebilir. Sağ ve sol meme boyutları arasında fark oluşabilir. Meme cildi altında damarlar görünür hale gelebilir.

Göğüs uçları da gebelik boyunca büyür ve hassaslaşır, rengi koyulaşır ve kararır, koyu kahverengi renk alır. Bu koyulaşmayı gidermek veya azaltmak için herhangi bir şey sürülmez, hamilelik bitince hormonlar normale döndüğünde renk kendiliğinden normale döner.

Göğüs uçlarından gebelik sırasında az miktarda süt gelebilir. Kolostrum denilen bu başlangıç sütü berrak veya sarımsıdır. Göğüs uçlarından kanlı sıvı gelirse hemen doktorunuza başvurmalısınız. Göğüs uçlarının üzerinde küçük çıkıntılar oluşur (Montgomery tüberkülleri), bu çıkıntılar göğüs ucu sağlığını korumaya yardımcı olmak için yağ salgılar. Bu bölgeyi sabunla temizlemeden sadece suyla durulamalısınız.

Göğüs uçlarında kurume ve acıma meydana gelebilir. Bu durumda ılık su ile temizlenebilir ve uygun nemlendirici kremler sürülebilir.

Gebelikte trombofilik bir durumdur

Memelerdeki değişiklikler:
– Ağrı hassasiyet
– Özellikle 2. aydan itibaren memelerde büyüme başlar
– Meme başı büyür ve koyu pigmente hal alır
– Areola genişler ve koyulaşır

hamilelikte vücutta değişiklikler
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

EK BİLGİLER:
– Gebelikte trombofilik bir durumdur, kan pıhtılaşmasına eğilim yaratır. Gebelikte faktör 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12 gibi pıhtılaşma faktörleri artar. Faktör 11, 13 azalır, faktör 2 değişmez.
– Gebelikte Protein C ve Protein S düzeyleri azalır. Antitrombin 3 düzeyi değişmez. Aktive Protein C düzeyi azalır, Protein C rezistansı artar. Plazminojen aktivatör inhibtörü (PAI) ve plazminojen artar.
– Ferning (Eğrelti otu) testi gebelikte ve menstrüel siklusun luteal fazında negatiftir. EMR durumunda ve foliküler fazla fern testi pozitifleşir. Foliküler fazda östrojen etkisi ile servikal mukusta biriken NaCl fern testinin pozitifleşmesine neden olur.
– Gebelikte proteinüri ve aminoasitüri olduğu için maternal plazmada aminoasit düzeyleri azalır, albumin düzeyi azalır. Plazma ozmalitesi azalır.

Fizyolojik hiperpartiroidizm meydana gelir. Kalsitonin

Gebelikte anne plazmasında sodyum (Na) ve potasyum (K) düzeyleri düşer.
– Gebelikte solunum hızı değişmez. Diaframın yükselmesinden dolayı total akciğer kapasitesi ve rezidüel kapasiteler azalır. Dakikalık ventilatuar volüm artar. Akciğer kompliansı değişmez ancak total akciğer direnci azalır ve hava yolu iletimi artar.
– Gebelikte arterial pCO2 hafif azalır, kompanse respiratuar alkaloz meydana gelir. HCO3 (bikarbonat) azalır. Plazma pH’ı hafif artar, alkalileşir.
– Kanda pH arttığı için hemoglobin-oksijen dissosiasyon eğrisi sola kayar, annede hemoglobinin oksijene afinitesi artar.
– Gebelikte midede asit salgısı azalır ve mukus salgısı artar, bu nedenle peptik ülseri olan hastalarda gebelik döneminde iyileşme görülür.
– Mide içeriğinin geri ağıza doğru gelmesiyle göğüste yanma pyrosis (heartburn, gebelik reflüsü) meydana gelebilir.
– Gebelikte hipofiz bezinde hafif büyüme izlenir.
– Gebelikte total T3 ve T4 artar, serbest T3 ve serbest T4 değişmez (tiroid hormonları). TRH ve TSH değişmez. T3 resin uptake’i azalır.
– Gebelikte kortizon hormonu düzeyi artar.
– Fizyolojik hiperpartiroidizm meydana gelir. Kalsitonin ve 1.25 dihidroksi vitamin D3 düzeyleri de artar.
– Testosteron ve androstenedion artar. DHEA-Sülfat azalır.
– Anne serumunda östrojen ve progesteron düzeyleri artar. FSH ve LH bu artmadan dolayı baskılanır. En çok artış gösteren östrojen E3 (Estriol)’dür ancak yinede düzeyi E2 (Estradiol) seviyesini geçemez, en yüksek düzeyde bulunan E2’dir. En az düzeyde bulunan östrojen E4 (Estetrol)’dür.
– Gebelikte kanda kolloid onkotik basınç azalır.
– Gebelikte hemokonsantrasyon meydana gelir.

Ciltteki değişiklikler:
– Striae gravidarum: Karında oluşan çatlaklar
– Yüzde koyu renk lekelenmeler (kloazma, melasma , gebelik maskesi)
– Yüzde kırmızı lekeler (Vasküler spider)
– Linea nigra : Karın ortasında renk koyulaşması
– Palmar eritem (El içlerinde kızarıklık)
– Granuloma Gravidarum (Piyojenik granulom)
– Hemanjiyom: Sıklıkla boyunda ve boyunda meydana gelir, doğumdan sonra kaybolur.
– Varisler (Damarlarda belirginleşme) : Hamilelikte normal fizyolojik bir değişiklik değildir.
a